Základní informace o Krkonošském metru, o. s.
 

 
Vážení cestující,
občanské sdružení Krkonošské metro (dále jen KrM) je dopravně – kulturní sdružení zabývající se historií hromadné dopravy v Krkonoších, shromažďuje historické projekty s návrhy nových a netradičních, stávajících i nerealizovaných dopravních systémů a popularizuje nejnovější tuzemské i světové trendy v dopravě, pro řešení dopravní situace v Krkonoších. Kulturní složka sdružení má za účel horáky nejen přepravovat, ale i kulturně obohacovat. Název sdružení není samoúčelný, samotné určení lokality jasně stanoví oblast zájmu našeho sdružení a metro zde symbolizuje synonymum pro moderní a rychlou dopravu.
V našich sbírkách jsou zastoupeny mnohé zajímavé dopravní návrhy, počínaje projekty Místní dráhy z MARTINIC do ROKYTNICE, přes elektrickou pouliční dráhu z KUNČIC přes LÁNOV do VRCHLABÍ z roku 1901, projekty nových železničních tratí v Krkonoších, návrh trolejbusového systému Krkonoše z poloviny sedmdesátých let až po zmínky o podzemní dráze z VRCHLABÍ do ŠPINDLEROVA MLÝNA z roku 1985 a projekty ekologických nekonvenčních systémů magnetického vlaku „Transrapid“ z roku 1989 či jednokolejného „Monorailu Delta TD“ pro obsluhu VRCHLABÍ a ŠPINDLEROVA MLÝNA z roku 1992.
Dále toto sdružení provádí výstavbu „Muzea KrM“ v SEMILECH v prostorách nevyužitého bývalého protileteckého krytu z roku 1944 v Bítouchovské ulici. Tento prostor bude využit jako Muzeum projektů hromadné dopravy v Krkonoších a jako kulturní středisko s komorní koncertní síní pro koncerty abonentních řad cyklu vážné komorní hudby, pro pásma poezie a jiné kulturní počiny klubového charakteru, včetně přednášek a klubových filmových projekcí či klubových akcí pro mládež. Tento prostor bude nabízet i využití pro letní kurzy a semináře s dopravní a kulturní tématikou. Součástí muzea by mělo být i nejkratší metro na světě - muzejní trasa „A“ Krkonošského metra, BÍTOUCHOVSKÁ - PŘÍRODNÍ DIVADLO, dlouhá rekordních 350 metrů.
Dnes se sdružení KrM zabývá nejen dopravním významem, ale i ekologickými dopady dopravních staveb na životní prostředí regionu (jmenujme výstavbu rychlostní komunikace R 35 srdcem Českého ráje, či lokální projekty, mezi které patří návrh silničního průtahu městem SEMILY či výstavba autobusového terminálu linkové hromadné dopravy tamtéž). Stěžejním pilotním projektem Krkonošského metra je však návrh na restrukturalizaci, zvýšení společenského i turistického významu a dopravní oživení lokální železniční tratě č. 042 MARTINICE v Krkonoších – JILEMNICE – ROKYTNICE nad Jizerou, včetně dalších navazujících železničních úseků.
Dnes Krkonošské metro vlastní i své první historické vozidlo z kategorie veřejných hromadných dopravních prostředků. Je jím linkový autobus Karosa ŠL11 1312 (rok výroby 1976), který je možné objednat i pro smluvní historické jízdy. Oddělení kultury a umělecké činnosti KrM připravuje v regionu četné kulturní akce a osvětové večery s dopravní i hudební tématikou. Při oddělení kultury a umělecké činnosti sdružení KrM také funguje hudební těleso KSOKrM (Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra), který účinkuje na četných kulturních pořadech nejen v regionu. Vystoupení tohoto tělesa je možné objednat na adrese KrM.